top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHuma Saboor

REGLENE OM PENSJON FRA FØRSTE KRONE OG DAG TRER I KRAFT 1.JANUAR

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.


 

Lovvedtaket om endringer i pensjonslovgivningen trer i kraft 1. januar 2022.

De nye reglene innebærer blant annet at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet.Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Les mer: Lovvedtaket(Stortinget.no)


11 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page