top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHuma Saboor

Nye regelendringer for 2024Nytt år, nye regler! 2024 bringer med seg flere viktige endringer i skatt, personal og selskapsrett som vil påvirke måten bedrifter opererer på. Her er en oversikt over de mest betydningsfulle endringene som bedriftsledere bør være oppmerksomme på.


Skatt: Økte grenser for utgiftsføring og avskrivning

En av de mest merkbare endringene i skattereglene er økningen av grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler fra 15 000 kroner til 30 000 kroner. Dette gir bedrifter større fleksibilitet når det gjelder å bokføre utgifter og avskrive verdien av gjenværende saldo på en mer gunstig måte.


Personal: Styrking av arbeidsmiljø og verneombud

Forbedringene innen arbeidsmiljø og sikkerhet er blant hovedprioritetene for 2024. Bedrifter med fem eller flere ansatte må nå utnevne et verneombud, tidligere krevde dette minst ti ansatte. Verneombudet har også fått utvidede oppgaver, inkludert ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere, og ivaretakelse av arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.


I tillegg kreves det etablering av arbeidsmiljøutvalg i bedrifter med minst 30 ansatte, en betydelig reduksjon fra tidligere 50 ansatte. Dette vil bidra til å styrke og forbedre arbeidsmiljøet i større organisasjoner.


Midlertidige ansatte: Rett til fast ansettelse etter 3 år

En viktig endring i personalpolitikken er at midlertidig ansatte nå har krav på fast ansettelse etter tre års tjeneste, uavhengig av årsaken til den midlertidige ansettelsen. Dette vil gi midlertidige ansatte økt trygghet og stabilitet i sine arbeidsforhold.


Selskapsrett: Økt fokus på kjønnsbalanse i styrer

For å fremme likestilling og mangfold, er det nå påkrevd at store og mellomstore selskaper oppnår 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Det er viktig å merke seg at det er innført overgangsregler med gradvis innføring frem til 1. juli 2028, som gir selskapene tid til å tilpasse seg de nye kravene.

Disse regelendringene vil kreve nøye oppfølging og tilpasning fra bedrifters side. Å være klar over og forstå de nye kravene er avgjørende for å sikre at din bedrift forblir i samsvar med loven og opprettholder et trygt og rettferdig arbeidsmiljø.

75 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page