top of page

SAMFUNNSANSVAR

TALLVERKET + NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Tallverket er stolt av å være en aktiv deltaker i vårt lokalsamfunn og tar samfunnsansvar på alvor. Som en del av vårt engasjement for å styrke samfunnet rundt oss, har vi et nært samarbeid med Norges Frivilligsentraler.

 

Vårt bidrag til Norges Frivilligsentraler inkluderer regnskap, noe som frigjør verdifulle ressurser for organisasjonens viktige arbeid. I tillegg gir vi økonomisk støtte for å styrke deres evne til å betjene lokalsamfunnet på best mulig måte.

 

Vi vil også i 2024 delta aktivt i kommende arrangementer og initiativer organisert av Norges Frivilligsentraler. Dette gir oss muligheten til å være nærmere vårt lokalsamfunn og forstå de behovene som eksisterer.

Tallverket er forpliktet til å støtte Norges Frivilligsentraler og samarbeide for å skape et bedre og mer inkluderende samfunn. Vi tror på viktigheten av å gi tilbake, og dette samarbeidet er en hjørnestein i vår forpliktelse til å være en ansvarlig aktør i samfunnet.

Sammen med Norges Frivilligsentraler ser vi frem til å fortsette å bidra til et blomstrende og solidarisk lokalsamfunn.

Tallverket
bottom of page