top of page

MED TALLVERKET 

får du som SMB bedrift

Rett regnskapssystem for rett behov
Vi jobber tett sammen med deg og gir deg grundig oppfølging for å finne den optimale løsningen som passer dine spesifikke krav.

Alltid tilgjengelige nøkkeltall
Vårt system følger deg uansett hvor du er, når som helst. Alt som kreves er en enkel nettilkobling.

Oppdaterte løsninger

Vi tar ansvar for oppdateringer og sikkerhetskopiering, slik at du kan fokusere på din virksomhet uten bekymringer.

 

Drill down-analyse

Med et enkelt tastetrykk kan du dykke ned i tallene og få innsikt, uten å måtte kontakte en rådgiver.

 

Tidsbesparing

Vår løsning minimerer tiden du bruker på administrativt arbeid, slik at du kan fokusere på bedriftens vekst og verdiskapning.

 

Skalerbarhet

Våre systemer vokser med din bedrift. Uansett hvor du er på din reise, kan alt tilpasses dine øyeblikkelige behov.

 

Fleksibilitet og tilpassede roller

Hvis du synes systemene virker kompliserte, trenger du ikke å bekymre deg. Du kan tilpasse tilgangene dine nøyaktig etter dine behov og betaler kun for det du bruker. Vi hjelper deg med å klargjøre hva som er nødvendig for din virksomhet, og unngår unødvendige kostnader.

I et møte
Tallverket

Regnskap

Digitalt regnskap er en moderne tilnærming til økonomistyring som benytter avansert programvare og digitale verktøy for å automatisere og effektivisere regnskapsprosesser. Dette gir bedrifter muligheten til å holde nøyaktige og oppdaterte regnskaper, samtidig som de sparer tid og ressurser på manuelle oppgaver.

Tallverket

Lønn

Lønnskjøringer via et regnskap med digitale hjelpemidler refererer til en moderne tilnærming til lønnsadministrasjon som bruker digitale verktøy og programvare for å effektivt behandle og administrere lønnsutbetalinger til ansatte. Dette forenkler prosessen, reduserer feil, og gir bedrifter en pålitelig måte å håndtere lønnsforpliktelser på.

Tallverket

Faktura

Digital fakturering er en moderne metode for å sende og motta fakturaer ved hjelp av elektroniske verktøy og plattformer. Dette eliminerer behovet for papirbaserte fakturaer og gir bedrifter muligheten til å sende, motta, og behandle fakturaer raskt og effektivt via internett. Digital fakturering bidrar til å redusere feil, spare tid og forbedre sporbarheten i økonomiske transaksjoner.

Tallverket

Prosjekt og timeføring

Digitale løsninger for prosjekt- og timestyring er moderne verktøy og programvare som gir bedrifter muligheten til å effektivt planlegge, spore og administrere prosjekter og arbeidstimer. Disse løsningene gir bedre oversikt, øker produktiviteten og gir bedre kontroll over prosjekter og tidsressurser.

Tallverket

Reiser og utlegg

Digitalt regnskap med reiser og utlegg er en moderne tilnærming til økonomistyring som bruker digitale verktøy og programvare for å effektivisere registrering, godkjenning og rapportering av reise- og utleggskostnader. Dette forenkler prosessen, reduserer manuelle feil og gir bedrifter en mer oversiktlig og nøyaktig håndtering av ansattes utlegg og reisekostnader.

Tallverket

Årsoppgjør

Årsoppgjør for SMB-bedrifter er den årlige regnskapsprosessen der en bedrift oppsummerer sine økonomiske transaksjoner og finansielle resultater for å lage årsregnskapet. Dette inkluderer balanse, resultatregnskap og eventuelle tilleggsopplysninger som er nødvendige for skattemessig rapportering og revisjon. Årsoppgjøret er avgjørende for å oppfylle regnskaps- og skattereglene, samt for å gi innsikt i bedriftens økonomiske helse.

bottom of page