top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHuma Saboor

Julebord – hvilke skatteregler gjelder ?

Julebord sesongen er snart fullt i gang i de fleste bedrifter – hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord. Les mer om dette i FSFIN §5-15-5.

HVA SKAL TIL FOR AT ET JULEBORD SKAL ANSES SOM RIMELIG? Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

Julebord sesongen er snart fullt i gang i de fleste bedrifter – hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Kostnadene til julebord vil være skattefritt for mottaker, så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord. Les mer om dette i FSFIN §5-15-5.

HVA SKAL TIL FOR AT ET JULEBORD SKAL ANSES SOM RIMELIG? Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt seg om at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, vil normalt være skattepliktig for mottaker.

12 visninger1 kommentar

1 commentaire


ja
09 oct. 2023

Test

J'aime
bottom of page