top of page

Fakturering, purring og inkasso

Tallverket er stolt av å tilby omfattende reskontrohold og fakturahåndteringstjenester som hjelper bedrifter med å opprettholde sunn økonomisk styring.

 

Hvordan Tallverket Hjelper Deg med Reskontrohold:

  1. Fakturahåndtering: Vi tar ansvar for hele faktureringsprosessen, fra å generere og sende fakturaer til dine kunder, til å føre nøyaktige registreringer av utestående fordringer i reskontroen. Dette sikrer at fakturaene blir sendt ut i tide og at du alltid har oversikt over utestående beløp.

  2. Reskontroføring: Vår ekspertise ligger i nøyaktig og systematisk reskontroføring. Vi sørger for at alle transaksjoner blir korrekt bokført, inkludert innbetalinger og eventuelle kredittposter. Dette gir deg en oppdatert oversikt over økonomiske forhold til enhver tid.

  3. Oppfølging av ubetale poster: Å følge opp ubetalte poster kan være tidkrevende og frustrerende. Tallverket tar seg av denne oppgaven for deg, med høflig og profesjonell kommunikasjon med skyldnere for å sikre rettidige betalinger. Dette bidrar til å minimere forfalte fordringer og redusere tap.

  4. Inkasso og juridisk håndtering: Hvis en sak blir mer utfordrende, tilbyr vi også inkassotjenester. Vårt team av erfarne inkassospesialister vet hvordan man navigerer i juridiske prosesser for å sikre at du får det du er berettiget til.

 

Fordelene med å Velge Tallverket for Reskontrohold:

  • Tid og Ressursbesparelse: Ved å outsource reskontroholdet til Tallverket kan du frigjøre verdifull tid og ressurser som kan brukes på din kjernevirksomhet.

  • Profesjonell Håndtering: Våre eksperter har lang erfaring innen regnskap og økonomistyring, og du kan stole på deres kompetanse for å sikre nøyaktighet og etterlevelse av gjeldende regler og forskrifter.

  • Forbedret Likviditet: Ved å ha kontroll på reskontroen og følge opp ubetalte poster aktivt, hjelper vi deg med å forbedre likviditeten til din bedrift.

  • Minimert Risiko: Vår inkassohåndtering bidrar til å minimere risikoen for økonomisk tap ved å sikre at du får de pengene du er berettiget til.

møte
bottom of page